پیام فرستادن

نقشه سایت

محصولات

بستر BGA
بستر بسته IC
بستر بسته بندی جرعه
بستر بسته بندی FCCSP
بستر سنسورها
بستر ماژول RF
بستر حافظه
بستر MEMS
بستر اینترنت اشیا
سایر بسترهای بسیار نازک
Ultrathin Rigid PCB
تجهیزات پزشکی PCB
اطلاعات تماس